Namnefelt

Viser referansen for den valde cella, celleområdet eller namnet på området. Du kan også velja eit celleområde og deretter velja eit namn for dette i namneboksen.

Kombinasjonsboks for arkområdet

Namnefelt

Du kan gå til ei bestemt celle eller merkja eit celleområde ved å skriva inn referansen for cella eller området i dette feltet. For eksempel F1 eller A1:C4. Du kan også skriva inn fullt namn på eit ark. Tipset vert endra til «Gå til ark». Trykk Enter for å gjera det.

Støtt oss!