Talformat: Prosent

Bruk prosentformat på dei valde cellene.

Ikon

Talformat: Prosent

Du kan også skriva inn prosentteikn (%) etter eit tal i ei celle:

1% svarer til 0.01

1+16% svarer til 116% eller 1.16

1%% svarer til 0.0001

Støtt oss!