Z-test

Reknar ut Z-test av to dataprøver.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Z-test


note

Du finn meir informasjon om z-test i denne Wikipediaartikkelen (på engelsk).


Data

Variabel 1 område: Referansen til området for den første dataserien som skal analyserast.

Variabel 2 område: Referansen til området for den andre dataserien som skal analyserast.

Resultat til: Referanse til den øvre, venstre cella i området resultata skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Tabellen nedanfor har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultat av Z-testen:

Tabellen nedanfor viser Z-test for dataserien ovanfor:

z-test

Alfa

0.05

Hypotetisk middeldifferanse

0

Variabel 1

Variabel 2

Kjend varians

0

0

Gjennomsnitt

16.9230769231

20.4615384615

Observasjonar

13

13

Observert gjennomsnittsskilnad

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) einsidig

#DIV/0!

z kritisk einsidig

1.644853627

P (Z<=z) tosidig

#DIV/0!

z kritisk tosidig

1.9599639845


Støtt oss!