F-test

Reknar ut F-test av to dataprøver.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → F-test


Ein F-test er ein statistisk test basert på F-distribusjonen under nullhypotesen.

note

Du finn meir informasjon om f-test (på engelsk) i denne wikipediaartikkelen.


Data

Variabel 1 område: Referansen til området for den første dataserien som skal analyserast.

Variabel 2 område: Referansen til området for den andre dataserien som skal analyserast.

Resultat til: Referanse til den øvre, venstre cella i området resultata skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Tabellen nedanfor har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultat av F-testen:

Tabellen nedanfor viser F-test for dataserien ovanfor:

Ftest

Alfa

0.05

Variabel 1

Variabel 2

Gjennomsnitt

16.9230769231

20.4615384615

Varians

125.0769230769

94.4358974359

Observasjonar

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<= f) høgre-side

0.3170614146

F kritisk høgre-side

2.6866371125

P (F<= f) venstre-side

0.6829385854

F kritisk venstre-side

0.3722125312

P tosidig

0.6341228293

F kritisk tosidig

0.3051313549

3.277277094


Støtt oss!