Kjikvadrat- test

Reknar ut kjikvadrat-testen frå ei dataprøvetaking.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Kjikvadrat test


note

Du kan finna meir om Kjikvadrat-test i denne Wikipedia-artikkelen (pĂĄ engelsk).


Data

InndataomrĂĄde: Referansen til dataomrĂĄdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Tabellen nedanfor har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultat for kjikvadrat test:

Sjølvstendetest (Kjikvadrat)

Alfa

0.05

df

12

P-verdi

2.32567054678584E-014

Teststatistikk

91.6870055842

Kritisk verdi

21.0260698175


Støtt oss!