Prøvetaking

Lagar ein tabell med prøvedata henta frå ein annan tabell.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Prøvetaking


Sampling allows you to pick data from a source table (population) to fill a target table. The sampling can be random or in a periodic basis, as well as with or without sample replacement in the source table.

note

Prøvetakinga vert gjort radvis. Dette betyr at dataa vert henta frå ei heil linje i kjeldetabellen og kopiert til ei heil linje i måltabellen.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Metodar for prøvetaking

Random

Picks exactly Sample Size lines of the source table in a random way.

Sample size

Number of lines sampled from the source table. The Sample size is limited to the population size for all sampling methods without replacement.

With replacement

When checked, put back samples in population (source table) after draw. A sample can be drawn more than once and therefore a larger sample size than population is possible. This option is mutually exclusive with Keep order. When unchecked, a sample drawn is not put back to the population and sample size is limited to population size.

Keep order

When checked, samples are drawn in order of population data. Samples are not put back to the population (exclusive with With replacement). This option is automatically checked for Periodic sampling. When unchecked, samples are drawn in random order.

Periodic

Picks lines in a pace defined by Period.

Period

The number of lines to skip periodically when sampling. The Period is limited to the population size.

Eksempel

Dataa nedanfor vert brukte som eksempel på kjeldedata for prøvetakinga:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Prøvetaking med ein periode på 2 gjev denne tabellen:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Støtt oss!