Prøvetaking

Lagar ein tabell med prøvedata henta frå ein annan tabell.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Prøvetaking


Prøvetaking gjer deg høve til å henta data frå ein kjeldetabell for å fylle inn i ein måltabell. Prøvetakinga kan vera tilfeldig eller periodisk.

note

Prøvetakinga vert gjort radvis. Dette betyr at dataane vert henta frå ei heil linje i kjeldetabellen og kopiert til ei heil linje i måltabellen.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Metodar for prøvetaking

Tilfeldig: Hentar nøyaktig prøvestorleik tilfeldige linjer.

Prøvestorleik: Kor mange linjer som skal hentast frå kjeldetabellen.

Periodisk: Vel linjer i eit tempo definert av Periode.

Periode: Talet på linjer som skal hoppast over periodisk under prøvetakinga.

Eksempel

Dataane nedanfor vert brukte som eksempel på kjeldedata for prøvetakinga:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Prøvetaking med ein periode på 2 gjev denne tabellen:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Støtt oss!