Glidande gjennomsnitt

Rekna ut glidande gjennomsnitt for ein tidsserie

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Glidande gjennomsnitt


note

SjĂĄ corresponding Wikipedia article for meir om glidande gjennomsnitt.


Data

InndataomrĂĄde: Referansen til dataomrĂĄdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Parametrar

Intervall: Talet på prøvetakingar brukte i utrekninga av det glidande gjennomsnittet.

Eksempel

Tabellen nedanfor har to tidsseriar, der den eine viser ein impulsfunksjon ved t = 0 og den andre ein impulsfunksjon ved t = 2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Resultat for glidande gjennomsnitt:

Kolonne 1

Kolonne 2

#I/T

#I/T

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#I/T

#I/T


Støtt oss!