Beskrivande statistikkar

Fyll ein tabell i reknearket med dei viktigaste statistiske eigenskapane til datasettet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data ‚Üí Statistikkar ‚Üí Beskrivande statistikkar


Analyseverkt√łyet for beskrivande statistikk genererer ein rapport med univariat statistikk for data i inndataomr√•det og gir informasjon om den sentrale tendensen og variasjonen i dataa dine.

note

Du kan finna meir informasjon om beskrivande statistikk på engelsk i corresponding Wikipedia article.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den √łvste, venstre cella i omr√•det resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Dataa nedanfor vert brukte som eksempel

A

B

C

1

Matematikk

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Tabellen nedanfor viser resultata for den beskrivande statistikken for eksempeldataa ovanfor.

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Gjennomsnitt

41.9090909091

59.7

44.7

Standardfeil

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Modus

47

49

60

Median

40

64.5

43.5

Varians

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Standardavvik

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Kurtose

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Skeivskap

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Område

31

51

50

Minimum

26

33

12

Maksimum

57

84

62

Summer

461

597

447

Tal på

11

10

10


St√łtt oss!