Dela rekneark med andre

Deling av rekneark gjer det mogleg for fleire brukarar å opna det same reknearket samstundes.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Del rekneark


Reknearket må vera på ei felles lagringseining, ein felles tenar, ei heimeside eller liknande. Det kan henda det er nokre tilgangsrettar som må oppfyllast i høve til operativsystemet.

tip

For å kunna identifisera endringane rett, må kvar samarbeidspartnar skriva inn namnet sitt i → LibreOffice → Brukardata på menylinja.


Støtt oss!