Hard omrekning

Reknar ut alle formlar i dokumentet på nytt, inkludert tilleggsfunksjonar og ikkje-flyktige funksjonar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Rekn ut → Hard omrekning.

Trykk Shift+ + F9


Kommandoen Hard omrekning gjer at alle formelcellene vert rekna ut på nytt, også eksplisitte ikkje-flyktige funksjonar, sjølv om det ikkje finst nye inndatahendingar. Eksempel på eksplisitte ikkje-flyktige funksjonar er TILFELDIG.NV and TILFELDIG.MELLOM.NV.

Støtt oss!