Live datastraum

Laga ubrotne datastraumar til rekneark.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Strøymer


warning

Denne funksjonen er eksperimentell og kan laga feil eller gje uventa resultat. Vil du likevel bruka han, vel → LibreOffice → Avansert og merk av for Slå på eksperimentelle funksjonar.


Åtvaringsikon

Dene hjelpesida treng meir arbeid for å verta korrekt og utfyllande. Meld deg gjerne på LibreOffice-prosjektet og hjelp oss med å skriva den manglande informasjonen. Opna nettsider (på engelsk) om å skriva hjelp.


Datastrøyming er ein samanhangende straum av data generert av ulike kjelder. I LibreOffice Calc kan datastrøyming prosesserast, lagrast, analyserast og reagerast på, sidan strøyminga vert generert i sanntid.

Nokre eksempel på datastrøyming frå det verkelege livet inkluderer brukstilfelle i alle bransjar, inkludert aksjehandel i sanntid, oppdatert lagerstyring i detaljhandel, feed på sosiale media, interaksjonar i dataspel og program for køyredeling.

Kjeldestraum

Nettadresse, URL

Adressa til måldokumentet i det lokale filsystemet eller på Internett.

Fortolk datastraumen som

Tomme linjer utløyser ei oppdatering av brukargrensesnittet

Når nye data kjem inn

Det er tre funksjonar i dette alternativet:

Det høgste talet på rader

Avgrens det høgste talet på rader til ein spesifisert verdi, eller lat det vera udefinert, men avgrensa til LibreOffice Calc si avgrensing av rader.

Støtt oss!