ÅR

Returnerer året som eit tal i følgje interne utrekningsreglar.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ÅR(Tal)

Tal viser den interne datoverdien for årstalet som skal returnerast.

Eksempel

=ÅR(1) returnerer 1899.

=ÅR(2) returnerer 1900.

=ÅR(33333,33) returnerer 1981.

=ÅR(DATOVERDI("28.09.2010")) returnerer 2010.

Støtt oss!