VERDI

Konverterer strengrepresentasjonen av eit tal til numerisk form. Viss strengen er ein gyldig dato, klokkeslett eller dato-klokkeslett, vert det serielle dato-klokkeslett-talet returnert.

Syntaks

VERDI(Tekst)

Tekst: Ein streng (i hermeteikn), eit tal eller ein referanse til ei celle som inneheld ein av desse typane, som inneheld verdien som skal konverterast.

note

Viss argumentet Tekst er ein streng som representerer ein dato, eit klokkeslett eller ein talverdi med desimal- og tusenskiljeteikn, må strengen vera i samsvar med gjeldande nasjonale innstillingar.


Eksempel

=VERDI("1234") returnerer talverdien 1234.

=VERDI("+1 234,567") returnerer 1234,567 (har gått ut frå at nasjonale innstillingar er nb/nn, dvs. norsk). Merk at teiknet «+» kunne vore sløyfa.

=VERDI("kr 100") returnerer 100 (viss nasjonale innstillingar er sett til norsk, nb/nn). Merk at valutaforkortinga må vera den same som er sett i nasjonale innstillingar.

=VERDI("50%") returnerer 0,5. Merk at teiknet «%» gjer at talet vert dividert med 100.

=VERDI("30/07/2021") returnerer 44407 (viss nasjonalitet er sett til norsk). Dette er dato-klokkeslett-sekvensnummeret som svarar til den gjevne datoen.

=VERDI("09:20:25") returnerer 0,389178240740741. Dette er dato-klokkeslett-sekvensnummeret som svarar til den gjevne tidsværdien.

tip

Sjå wikisida VALUE for meir om denne funksjonen.


Støtt oss!