IDAG

Returnerer datoen til datamaskinsystemet. Verdien vert oppdatert når du opnar dokumentet på nytt eller endrar verdiane i dokumentet.

Denne funksjonen vert alltid rekna ut på nytt når arket vert rekna ut på nytt.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

IDAG() (TODAY() på engelsk)

IDAG er ein funksjon utan argument.

Eksempel

IDAG() returnerer dagens (system)dato.

Støtt oss!