TID

TID returnerer ein tidsverdi ut frå verdiane for timar, minutt og sekund. Denne funksjonen kan brukast til å gjera om ei tid basert på desse tre elementa til ein desimalverdi.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

TID(Time; Minutt; Sekund)

Bruk eit heiltal for å stilla inn Time.

Bruk eit heiltal for å stilla inn Minutt.

Bruk eit heiltal når du set Sekund.

Eksempel

=TID(0;0;0) returnerer 00:00:00

=TID(4;20;4) returnerer 04:20:04

Støtt oss!