KJED.SAMAN.TEKST

Kjeder saman ein eller fleire strengar med skiljeteikn mellom kvart ledd.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


Syntaks

KJED.SAMAN.TEKST( skiljeteikn, hopp_over_tomme, Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 253]] )

skiljeteikn er ein tekststreng eller eit område.

hopp_over_tomme er logisk SANN eller USANN, 1 eller 0. Når denne er SANN, vert tomme strengar ignorerte.

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 253]] er strengar, referansar til tekst eller celleområde med strengar.

Område vert sett inn rad for rad frå øvst til nedst.

Viss skiljeteikn er eit område, treng området ikkje ha same storleik som talet på strengar som skal koplast saman.

Viss det er fleire skiljeteikn enn strengar, vert ikkje alle skiljeteikna brukte.

Viss det er færre skiljeteikn enn strengar, vert skiljeteikna brukte om igjen frå byrjinga.

Eksempel

=KJED.SAMAN.TEKST(" ", SANN, "Her", "kjem", "sola") returnerer "Her kjem sola", med mellomrom som skiljeteikn. Tomme strengar vert oversette.

Viss A1:B2 inneheld "Her", "kjem", "sola", vil KJED.SAMAN.TEKST("-",SANN,A1:B2) returnere "Her-kjem-sola" med bindestrek som skiljeteikn. Tomme strengar vert oversette.

Støtt oss!