KJED.SAMAN.TEKST

Kjeder saman ein eller fleire strengar med skiljeteikn mellom kvart ledd.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


Syntaks

KJED.SAMAN.TEKST( skiljeteikn, hopp_over_tomme, Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 253]] )

skiljeteikn er ein tekststreng eller eit område.

skip_empty is a logical argument. When set to FALSE or 0, empty strings will be taken into account and this may lead to adjacent delimiters in the returned string. When set to any other value (e.g. TRUE or 1), empty strings will be ignored.

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 253]] er strengar, referansar til tekst eller celleområde med strengar.

Område vert sett inn rad for rad frå øvst til nedst.

Viss skiljeteikn er eit område, treng området ikkje ha same storleik som talet på strengar som skal koplast saman.

Viss det er fleire skiljeteikn enn strengar, vert ikkje alle skiljeteikna brukte.

Viss det er færre skiljeteikn enn strengar, vert skiljeteikna brukte om igjen frå byrjinga.

Eksempel

=TEXTJOIN(" "; 1; "Here"; "comes"; "the"; "sun") returns "Here comes the sun" with space character as delimiter and empty strings are ignored.

if A1:B2 contains "Here", "comes", "the", "sun" respectively, =TEXTJOIN("-";1;A1:B2) returns "Here-comes-the-sun" with dash character as delimiter and empty strings are ignored.

Støtt oss!