SKEIVFORDELING.P (SKEWP på engelsk)

Reknar ut skeivfordelinga i ei fordeling ved å bruke populasjonen til ein tilfeldig variabel.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.1.


Syntaks

SKEIVFORDELING.P(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

Parameterane må ha minst tre verdiar.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

SKEIVFORDELING.P(2;3;1;6;8;5) returnerer 0,2828158928

SKEIVFORDELING.P(A1:A6) returnerer 0,2828158928 når området A1:A6 inneheld {2;3;1;6;8;5}

SKEIVFORDELING.P(Tal1;Tal2) returnerer alltid null viss Tal1 og Tal2 er to tal.

SKEIVFORDELING.P(Tal1) returnerer Feil:502 (ugyldig argument) dersom Tal1 resulterer i eitt tal. Dette fordi SKEIVFORDELING.P ikkje kan reknast ut med berre éin verdi.

Støtt oss!