SEKUND

Returnerer det sekundet som svarar til ein bestemt tidsverdi. Gjev sekundet som eit heiltal mellom 0 og 59.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

SEKUND(Tal)

Tal som tidsverdi, er eit desimaltal som sekunda skal reknast ut frå.

Eksempel

SEKUND(NO()) returnerer det inneverande sekundet

=SEKUND(C4) returnerer 17 dersom innhaldet av C4 = 12:20:17.

Støtt oss!