FINNB

Returnerer startplasseringa for ein gjeven tekst ved hjelp av byteposisjon. Skil ikkje mellom store og små bokstavar.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.0.


Syntaks

SØKB(FinnTekst; Tekst[; Plassering])

FinnTekst: Teksten eller uttrykket som skal finnast.

Tekst: Teksten det skal søkjast i.

Posisjon: Startposisjonen for søket.

Eksempel

=FINNB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) returnerer 20.

Støtt oss!