ROMARTAL

Konverterer eit tal til eit romartal. Verdiområdet må vera mellom 0 og 3999. Ein enklare modus kan brukast i området frå 0 til 4.

Syntaks

ROMARTAL(Tal [; Modus])

Tal: talet som skal konverterast til eit romartal.

Modus: valfri verdi mellom 0 og 4 som indikerer graden av forenkling som skal brukast i konverteringa. Dess høgare verdi dess meir forenkling av romartalet.

Eksempel

=ROMARTAL(999) returnerer «CMXCIX» (brukar forenklingsmodus 0, som er standardverdien).

=ROMARTAL(999;0) returnerer «CMXCIX».

=ROMARTAL(999;1) returnerer «LMVLIV».

=ROMARTAL(999;2) returnerer «XMIX».

=ROMARTAL(999;3) returnerer «VMIV».

=ROMARTAL(999;4) returnerer «IM».

=ROMARTAL(0) returnerer «» (tom tekst).

Støtt oss!