BYT.UTB

Returnerer ein tekst der den gamle teksten er bytt ut med ein ny tekst. Brukar byte-plasseringar.s text where an old text is replaced with a new text, using byte positions.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.0.


Syntaks

BYT.UTB( Tekst ; Plassering ; Lengd ; NyTekst )

Tekst: Eit tekstuttrykk eller ein referanse til ei celle som inneheld eit tekstuttrykk der (delar av) teksten skal bytast ut.

Plassering: Teiknplasseringa av byrjinga av teksten som skal bytast ut.

Lengd: Kor mange teikn som skal bytast ut.

NyTekst: Teksten som skal setjast inn.

Eksempel

=BYT.UTB("ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";4;1;"ab") returnerer "ᄩ abᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ" .

Støtt oss!