RÅSUBTRAKSJON

Subtraherer tal og gjev svaret utan å bry seg om små avrundingsfeil.

Syntaks

RÅSUBTRAKSJON(Minuend; Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; … ;[ Subtrahend 254]])

Minuend er eit tal eller ein referanse til ei celle som inneheld eit tal.

Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; ... ;[ Subtrahend 254]] er tal eller referansar til celler som inneheld tal.

Funksjonen må kallast opp med minst to parametrar.

RÅSUBTRAKSJON() handsamar argument frå venstre mot høgre. RÅSUBTRAKSJON(1;2;3;4) reknar for eksempel ut 1-2-3-4 eller ((1-2)-3)-4 i «naturleg» rekkjefølgje.

Eksempel

=RÅSUBTRAKSJON(0,987654321098765; 0,9876543210987) returnerer 6,53921361504217E-14

=RÅSUBTRAKSJON(0,987654321098765) returnerer Feil:511 (Manglande variabel) fordi RÅSUBTRAKSJON må ha minst to tal.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.RAWSUBTRACT

Støtt oss!