RÅSUBTRAKSJON

Subtraherer tal og gjev svaret utan å bry seg om små avrundingsfeil.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


Syntaks

RÅSUBTRAKSJON(Minuend; Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; … ;[ Subtrahend 254]])

Minuend er eit tal eller ein referanse til ei celle som inneheld eit tal.

Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; ... ;[ Subtrahend 254]] er tal eller referansar til celler som inneheld tal.

Funksjonen må kallast opp med minst to parametrar.

RAWSUBTRACT() processes arguments from left to right. For example, RAWSUBTRACT(1;2;3;4) calculates 1-2-3-4 or ((1-2)-3)-4 in "natural" order.

Eksempel

=RÅSUBTRAKSJON(0,987654321098765; 0,9876543210987) returnerer 6,53921361504217E-14

=RÅSUBTRAKSJON(0,987654321098765) returnerer Feil:511 (Manglande variabel) fordi RÅSUBTRAKSJON må ha minst to tal.

Støtt oss!