TALVERDI

Konverterer tekst til tal uavhengig av lokale språkinnstillingar.

Avgrensingar: LENGD(desimal_skilje) = 1. Desimalskiljeteikn skal ikkje finnast i gruppeskiljeteikn.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.1.


Syntaks

TALVERDI("Tekst"[;desimal_skilje[; gruppe_skilje]])

Tekst er eit gyldig taluttrykk og må skrivast inn mellom doble hermeteikn (").

desimal_skilje (valfri) er teiknet som er brukt som desimalskiljeteikn.

gruppe_skilje (valfri) er teiknet (teikna) som er brukt som skiljeteikn mellom grupper.

Eksempel

=TALVERDI("123.456";".";",") gjev 123,456

Støtt oss!