NO

Returnerer datoen og klokkeslettet til datamaskinsystemet. Verdien vert oppdatert når du reknar ut dokumentet på nytt eller kvar gong ein celleverdi vert endra.

Merknadsikon

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

NO()

NO er ein funksjon utan argument.

Eksempel

=NO()-A1 returnerer skilnaden mellom datoen i A1 og datoen i dag (nå). Resultatet vert formatert som eit tal.

Støtt oss!