NO

Returnerer datoen og klokkeslettet til datamaskinsystemet. Verdien vert oppdatert når du reknar ut dokumentet på nytt eller kvar gong ein celleverdi vert endra.

Denne funksjonen vert alltid rekna ut på nytt når arket vert rekna ut på nytt.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

NO()

NO er ein funksjon utan argument.

Eksempel

=NO()-A1 returnerer skilnaden mellom datoen i A1 og datoen i dag (nå). Resultatet vert formatert som eit tal.

Støtt oss!