MINUTT

Reknar ut minuttverdien for ein intern tidsverdi. Gjev minuttverdien som eit tal mellom 0 og 59.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MINUTT (tal)

Tal som ein tidsverdi, er eit desimaltal for minuttet som skal returnerast.

Eksempel

=MINUTT(8,999) returnerer 58

=MINUTT(8,9999) returnerer 59

=MINUTT(NO()) returnerer den noverande minuttverdien.

Støtt oss!