JIS

Konverterer enkelt-byte (halv-breidde) ASCII- eller katakana-teikn til dobbelt-byte (fullbreidde) teikn.

note

Syntaks

JIS(Tekst)

Tekst: tekststrengen som inneheld teikn som skal konverterast.

note

Når du brukar funksjonen JIS på ein streng som er sett saman av dobbelt-byte-teikn vert inndatastrengen returnert utan endringar.


Eksempel

=JIS("LibreOffice") returnerer strengen "LibreOffice". Merk at den returnerte strengen brukar dobbelt-byte-teikn.

=JIS("ライト") returnerer strengen "ライト", som er sett saman av dobbelt-byte-teikn.

Støtt oss!