ISOVEKENR

ISOVEKENR reknar ut vekenummeret ut frå den interne datoverdien.

note

I følgje internasjonal standard ISO 8601 er måndag den første dagen i veka. Ei veke som er delt mellom to år vert tildelt vekenummer i det året dei fleste av vekedagane fell i. I praksis betyr dette at veke nummer 1 er den veka som inneheld 4. januar.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.1.


note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ISOVEKENR(Tal)

Tal er det interne datonummeret.

note

Når datoar vert skrivne inn som ein del av ein formel, vert skråstrekar og bindestrekar oppfatta som matematiske teikn. Difor vert datoar som inneheld desse teikna ikkje oppfatta som datoar, noko som fører til feil i utrekningane. For at datoar skal oppfattast som datoar, bruk DATO-funksjonen, for eksempel DATO(1954;7;20) eller bruk ISO 8601-notasjon i doble hermeteikn, for eksempel "1954-07-20". Ikkje bruk lokale skrivemåtar som for eksempel "20.07.54" sjølv om dei kanskje fungerer korrekt i oppsettet ditt. På andre maskiner med anna oppsett for datoar, kan dette føre til feil.


tip

Det er mogleg å laga eintydige omformingar for dato og klokkeslett i utvida format med skiljeteikn i ISO 8601. Viss feilen #VERDI! kjem opp, fjernar du merkinga for Lag #VERDI!-feil i → LibreOffice Calc → Formel, knappen Detaljar … i området «Detaljerte innstillingar for utrekning» i listeboksen Omform frå tekst til tal.


Eksempel

=ISOVEKENR(DATO(1995;1;1)) returnerer 52. Veke 1 byrjar på måndag 02.01.1995.

=ISOVEKENR(DATO(1999;1;1)) returnerer 53. Veke 1 byrjar på måndag 04.01.1999.

Støtt oss!