IMSIN-funksjonen

Returnerer sinus til eit komplekst tal. Sinus til eit komplekst tal kan uttrykkast med:

uttrykket IMSIN

Resultatet vert vist i strengformat med teikna «i» eller «j» som ei imaginær eining.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

IMSIN(Komplekst_tal)

Komplekst_tal er eit komplekst tal som sinus treng å reknast ut for.

note

Eit komplekst tal er eit strenguttrykk på forma «a + bi» eller «a + bj» der a og b er tal.
Viss komplekst tal er eit reelt tal (b=0), kan det vera anten eit strenguttrykk eller ein talverdi.


warning

Funksjonen returnerer alltid ein streng med eit komplekst tal.
Dersom resultatet er eit komplekst tal der ein av delane (a eller b) er lik null, vert den delen ikkje vist.


Eksempel

=IMSIN("4-3i")
returnerer -7,61923172032141 + 6,548120040911i.

=IMSIN(2)
returnerer 0,909297426825682 som ein streng. Den imaginære delen er lik null, så denne vert ikkje vist i resultatet

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!