IMCSCH-funksjonen

Returnerer hypebolsk cosekanten til eit komplekst tal. Den hyperbolske cosekanten til eit komplekst tal kan uttrykkast med:

IMCSCH-uttrykket

Resultatet vert vist i strengformat med teikna «i» eller «j» som ei imaginær eining.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 3.6.


Syntaks

IMCSCH(Kompleks_tal)

Komplekst_tal er eit komplekst tal som hyperbolsk cosekant treng å reknast ut for.

note

Eit komplekst tal er eit strenguttrykk på forma «a + bi» eller «a + bj» der a og b er tal.
Viss komplekst tal er eit reelt tal (b=0), kan det vera anten eit strenguttrykk eller ein talverdi.


warning

Funksjonen returnerer alltid ein streng med eit komplekst tal.
Dersom resultatet er eit komplekst tal der ein av delane (a eller b) er lik null, vert den delen ikkje vist.


Eksempel

=IMCSCH("4-3i")
returnerer -0,036275889628626 + 0,0051744731840194i.

=IMCSCH(2)
returnerer 0,275720564771783 som ein streng. Den imaginære delen er lik null, så denne vert ikkje vist i resultatet

Opna fil med eksempel:

Støtt oss!