VISS.SANN

VISS.SANN er ein fleirfunksjons VISS-funksjon.

Syntaks

VISS.SANN(uttrykk1[;uttrykk2; resultat2]; …; [uttrykk127; resultat127]])

uttrykk1, uttrykk2, … er logiske verdiar som kan vera SANN eller USANN

resultat1, resultat2, … er verdiar som vert returnerte viss den logiske testen er SANN

VISS.SANN(uttrykk1, resultat1,uttrykk2, resultat2, uttrykk3, resultat3) vert utført som

VISS uttrykk1 er SANN

SÅ resultat1

ELLES VISS uttrykk2 er SANN

SÅ resultat2

ELLES VISS uttrykk3 er SANN

SÅ resultat3

For å få eit standard resultat sjølv om ingen av uttrykka er SANN, legg til eit siste uttrykk som alltid er SANN, for eksempel SANN eller 1=1 etter standardresultatet.

Viss det manglar eit resultat for eit uttrykk eller ingen uttrykk er SANN, vert det returnert ein #I/T-feil.

Viss eit uttrykk korkje er SANN eller USANN vert det returnert ein #VERDI-feil.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.IFS

Støtt oss!