TIME

Returnerer timen som svarar til ein bestemt tidsverdi. Gjev timen som eit heiltal mellom 0 og 23.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

TIME(Tal)

Tal, som ein tidsverdi, er det desimaltalet som timen skal reknast ut frå.

Eksempel

=TIME(NO()) returnerer inneverande time

TIME(C4) returnerer 17 dersom innhaldet i C4 = 17:20:00.

Støtt oss!