FOURIER

Reknar ut DFT (Discrete Fourier Transform) for ein inndatatabell med komplekse tal ved å bruka eit par FFT- (Fast Fourier Transform)-algoritmar. Funksjonen er ein tabellformel.

Syntaks

FOURIER(Matrise; GruppertMedKolonnar [; Invers [; Polar [; MinimumStorleik]]])

Matrise er eit område på 2 × N eller N × 2 som representerer ei matrise med komplekse tal som skal omformast. N er lengda av matrisa. Matrisa representerer reelle og imaginære delar av dataa.

GruppertMedKolonnar er logisk SANN eller USANN, 1 eller 0. is a logical (TRUE or FALSE, 1 or 0) argument. Er denne SANN, vert matrisa gruppert etter kolonnar der den første kolonnen inneheld den reelle delen av det komplekse talet og den andre rada inneheld den imaginære delen. Dersom det er berre 1 kolonne (rad), vert inndata handsama som reelle tal.

Invers er eit valfritt logisk SANN eller USANN, 1 eller 0. Er denne sett til SANN, vert invers «Discrete Fourier Transform» rekna ut. Standard er USANN.

Polar: er valfritt SANN eller USANN, 1 eller 0. (TRUE or FALSE, 1 or 0). Bestemmer om utdataa skal vera i polare koordinat (storleik, fase). Argumentet er valfritt med standardverdi USANN.

MinimumStorleik: vert brukt berre viss Polar = SANN. Alle frekvenskomponentar med ein storleik mindre enn MinimumStorleikvert undertrykte med null-storleiksfase. Dette er svært nyttig når du ser etter storleiksfasespektrumet til eit signal fordi det alltid er nokre små mengder av avrundingsfeil når FFT-algoritmer vert brukte og resulterer i feil ikkje-null-fase for ikkje-eksisterande frekvensar. Ved å leggja høvelege verdiar i desse parametera, kan desse ikkje-eksisterande frekvenskomponentane undertrykkjast. Som standard er verdien av MinimumStorleik sett til 0,0 slik at det ikkje vert utført undertrykkjing.

Eksempel

Gruppert etter kolonnar

SANN

Polar

USANN

Invers

USANN

Formel

{=FOURIER(B6:C40,B1,B2,B3,0)}

Kjeldetabell

Transformert tabell

Reell

Imaginær

Reell

Imaginær

0.392555411592569

0

17.1775578743134

3.88635177703826E-015

1.20843701681219

0

3.428868795359

2.37164790000189

0.851477676762644

0

-6.80271615433369

-15.1345439297576

1.78534651907738

0

-1.605447356601

-5.08653060378972

1.77946506138316

0

0.395847917447356

-2.41926785527625

1.51890060220168

0

-1.49410383304833

-2.39148041275

1.04694666137238

0

0.87223579298981

-1.14394086206797

0.83110083951399

0

1.5332458505929

0.678159168870983

1.23006228455127

0

0.450563708411459

0.22911248792634

0.133409796396031

0

0.545106616940358

0.411028927740438

0.130471655802496

0

2.22685996425193

-2.43092236748302

0.386478761838145

0

-1.61522859107175

-2.41682657284899

-0.703398287742919

0

1.30245078290168

1.45443785733126

-0.899115309693977

0

1.57930628561185

-1.33862736591677

-0.124045510064504

0

-1.07572227365276

-0.921557968003809

-0.513553513012611

0

-0.0557824179238028

-1.81336029451831

-0.613559196487517

0

-0.577666040004067

1.38887243891951

0.32607259491689

0

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.0316297814625926

0

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.52298725899815

0

-0.577666040004051

-1.38887243891954

0.436798031445888

0

-0.0557824179237846

1.81336029451832

0.846212627320418

0

-1.07572227365276

0.921557968003802

0.913061096906024

0

1.57930628561187

1.33862736591678

1.2666287534781

0

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.6653650481107

0

-1.61522859107176

2.416826572849

1.36582636202864

0

2.22685996425191

2.43092236748304

1.46722190894756

0

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.66120489728397

0

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.701534531762234

0

1.53324585059292

-0.678159168870965

0.65869368245062

0

0.872235792989797

1.14394086206799

0.287522455580069

0

-1.49410383304834

2.39148041275001

-0.409911360506096

0

0.395847917447327

2.41926785527626

-0.583168875679498

0

-1.60544735660102

5.08653060378972

-0.799684083650078

0

-6.80271615433379

15.1345439297575

-0.621417306845244

0

3.42886879535907

-2.37164790000194


Opna fil med eksempel:

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.FOURIER

Støtt oss!