FINNB

Returnerer startplasseringa som byte-plassering for ein gjeven tekst. FINNB skil mellom store og små bokstavar.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.0.


Syntaks

FINNB("FinnTekst"; "Tekst"[; Plassering])

Finn_tekst: Teksten eller tekstuttrykket som skal finnast.

Tekst: Teksten det skal søkjast i.

Plassering: Plasseringa søkjet skal byrja.

Eksempel

=FINDB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) returnnerer 19.

Støtt oss!