FINNB

Returnerer startplasseringa som byte-plassering for ein gjeven tekst. FINNB skil mellom store og små bokstavar.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.0.


Syntaks

FINNB("FinnTekst"; "Tekst"[; Plassering])

Finn_tekst: Teksten eller tekstuttrykket som skal finnast.

Tekst: Teksten det skal søkjast i.

Plassering: Plasseringa søkjet skal byrja.

Eksempel

=FINNB("a"; "LibreOffice Calc") returnerer 15. Argumentet Finn tekst er ein tekststreng som inneheld eit fullbreidde, dobbeltbyte «a»-teikn, medan argumentet Tekst er 12 enkelt-byte teikn med fire dobbeltbyteteikn i full breidde etter.

Støtt oss!