MÅNADSSLUTT

Returnerer datoen for den siste dagen i ein månad som fell Månadar før eller etter Startdato.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MÅNADSSLUTT(Startdato; Månadar)

Startdato er ein dato (startpunkt for kalkuleringa).

Månadar er talet på månadar før (negative) eller etter (positive) startdatoen.

Eksempel

Kva er den siste dagen i månaden som kjem 6 månadar etter 14. September 2001?

=MÅNADSSLUTT(DATO(2001;9;14);6) returnerer talet 37346. Formatert som dato er det 31.03.2002.

=MÅNADSSLUTT("2001-09-14";6) fungerer også. Viss du skriv datoen direkte, er det tilrådd å bruka standardformatet ISO 8601, sidan denne skal vera uavhengig av lokaliseringa.

Støtt oss!