KONVERTER-funksjonen

Konverterer ein verdi frÄ ei mÄleeining til den tilsvarande verdien i ei anna mÄleeining. Skriv inn mÄleeiningane direkte tekst i sitatteikn eller som ein referanse. MÄleeininga som er brukte som argument mÄ finnast i dei einingssymbola som det er stÞtte for og som skil mellom smÄ og store bokstavar. For eksempel er symbolet for eininga «Newton» ein stor «N».

MÄleeiningane som vert gjenkjende av KONVERTER fell i 13 grupper som er lista opp nedanfor. KONVERTER utfÞrer konverteringar mellom to vilkÄrlege einingar i éi gruppe, men avviser alle fÞrespurnader om Ä konvertere mellom einingar i ulike grupper.

Du kan ogsÄ leggja til binÊre prefiks og desimalprefiks til mÄleeiningar som stÞttar desse. Lista over alle prefiks og multiplikatorane som hÞyrer til, vert vist nedanfor.

warning

Denne funksjonen er kanskje ikkje kompatibel med andre rekneark.


Syntaks

KONVERTER(Tal; FrÄeining; Tileining)

Tal: Talet som skal konverterast.

FrÄeining er eininga det skal konverterast frÄ.

Tileining er eininga det skal konverterast til.

warning

Viss FrÄeining og Tileining ikkje er gyldige einingar frÄ den same gruppa, vil KONVERTER rapportera feilen som ugyldig argument (Feil:502).


Eksempel

=KONVERTER(-10; "C"; "F")

Her konverterer funksjonen -10 grader Celsius til 14 grader Fahrenheit. Sidan dei brukar ulike utgangspunkt, er det er ikkje eit enkelt multiplikasjons-forhold mellom temperatureiningar. Difor kan eit negativt tal, som i dette eksempelet, verta konvertert til ein positiv verdi.

=KONVERTER(3,5; "mi"; "yd")

Her konverterer funksjonen 5,5 internasjonale miles til yards og returnerer verdien 6160. Begge einingane er i lengde- og avstandsgruppa.

=KONVERTER(256; "Gibit"; "Mibyte")

Her konverterer funksjonen 256 gigibits til mebibytes og returnerer verdien 32768. Begge einingane (bit og byte) finst i gruppa informasjon og har stĂžtte for binĂŠre prefiks.

=KONVERTER(1; "dyn"; "e")

Her returnerer funksjonen feilmeldinga for ugyldig argument (Feil:502) fordi dei to einingane (dyne og erg) er i ulike grupper (kraft og energi).

MĂ„leeining

Nedanfor er einingsgruppene som vert stÞtta av funksjonen KONVERTER. Ver merksam pÄ at konverteringane berre kan skje mellom einingar som hÞyrer til same gruppe.

note

Kolonnen «Prefiks» viser om ei gjeven mÄleeining har stÞtte for prefiks eller ei.


OmrÄde

note

Nokre mÄleeiningar har meir enn eitt akseptert symbol. Dei aksepterte einingssymbola er skilde med semikolon i kolonnen Einingssymbol.


Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"ang2" ; "ang^2"

KvadratÄngström

Ja

"ar"

Er

Ja

"ft2" ; "ft^2"

Kvadratfot

Nei

"ha"

Hektar

Nei

"in2" ; "in^2"

Kvadrattomme (engelsk)

Nei

"ly2" ; "ly^2"

Kvadrat-lysÄr

Nei

"m2" ; "m^2"

Kvadratmeter

Ja

"mi2" ; "mi^2"

internasjonal kvadratmil

Nei

"Morgen"

Morgen (tysk)

Nei

"Nmi2" ; "Nmi^2"

Nautisk kvadratmil

Nei

"Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2"

Kvadrat-picapunkt

Nei

"pica2" ; "pica^2"

Kvadratpica

Nei

"uk_acre" ; "acre"

acre (internasjonal)

Nei

"us_acre"

US survey acre

Nei

"yd2" ; "yd^2"

Kvadratyard

Nei


Energi

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"BTU" ; "btu"

Britisk termisk eining

Nei

"c"

Termokjemisk kalori

Ja

"cal"

Internasjonal tabellkalori

Ja

"e"

erg

Ja

"eV" ; "ev"

Elektronvolt

Ja

"flb"

Foot-pound

Nei

"HPh" ; "hh"

Hestekraft-time

Nei

"J"

Joule

Ja

"Wh" ; "wh"

Watt-time

Ja


Flux-tettleik

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"ga"

Gauss

Ja

"T"

Tesla

Ja


Kraft

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"dyn" ; "dy"

Dyne

Ja

"N"

Newton

Ja

"lbf"

Poundforce (GB)

Nei

"pond"

Pond

Ja


Informasjon

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"bit"

Bit

Ja

"byte"

Byte

Ja


Lengd og avstand

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"ang"

Ångstrþm

Ja

"ell"

Ell (engelsk alen)

Nei

"ft"

Fot

Nei

"in"

Tomme (engelsk)

Nei

"ly" ; "lightyear"

LysÄr

Ja

"m"

Meter

Ja

"mi"

Internasjonal mil

Nei

"Nmi"

Nautisk mil

Nei

"parsec" ; "pc"

Parsec

Ja

"Pica" ; "picapt"

Picapunkt

Nei

"pica"

Pica

Nei

"survey_mi"

US survey mile

Nei

"yd"

Yard

Nei


Masse og vekt

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"cwt" ; "shweight"

Short hundredweight (engelsk)

Nei

"g"

Gram

Ja

"grain"

Grain (engelsk)

Nei

"lbm"

Pund (engelsk)

Nei

"ozm"

Unse (engelsk)

Nei

"pweight"

pennyweight (engelsk)

Nei

"sg"

slug (britisk/amerikansk)

Nei

"stone"

Stone (GB/Irland)

Nei

"ton"

Short ton (US)

Nei

"u"

Atommasseeining

Ja

"uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight"

Long hundredweight (engelsk/US)

Nei

"uk_ton" ; "LTON" ; "brton"

Long ton (UK/US)

Nei


Kraft

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"HP" ; "h"

Mekanisk hestekraft

Nei

"PS"

Hestekraft eller metrisk hestekraft

Nei

"W" ; "w"

Watt

Ja


Trykk

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"atm" ; ("at")(1)

StandardatmosfĂŠre

Ja

"mmHg"

millimeter kvikksĂžlv

Ja

"Pa"

Pascal

Ja

"psi"

Pund pr. kvadrattomme

Nei

"Torr"

Torr

Nei


warning

1 – Eininga «at» er forelda. Bruk «atm» i staden.


Fart

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"admkn"

Admiralty knot (engelsk knop)

Nei

"kn"

Internasjonal knop

Nei

"m/h" ; "m/hr"

meter pr. time

Ja

"m/s" ; "m/sec"

meter pr. sekund

Ja

"mph"

mil pr. time (UK/US)

Nei


Temperatur

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"C" ; "cel"

Grader Celsius

Nei

"F" ; "fah"

Grader Fahrenheit

Nei

"K" ; "kel"

Kelvin

Ja

"Rank"

Grader Rankine

Nei

"Reau"

Grader RĂ©aumur

Nei


Tid

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"day" ; "d"

Dag

Nei

"hr"

Time

Nei

"mn" ; "min"

Minutt

Nei

"sec" ; "s"

Sekund

Ja

"yr"

År

Nei


Volum

Einingssymbol

Beskriving

Prefiks

"ang3" ; "ang^3"

KubikkÄngstrÞm

Ja

"barrel"

OljetĂžnne

Nei

"bushel"

US bushel

Nei

"cup"

US cup

Nei

"ft3" ; "ft^3"

Kubikkfot (UK/US)

Nei

"gal"

US gallon

Nei

"Glass"(2)

Australsk glass (200 milliliter)

Nei

"GRT" ; "regton"

Registertonn

Nei

"Humpen"(2)

Humpen (500 milliliter)

Nei

"in3" ; "in^3"

Kubikktomme

Nei

"l" ; "L" ; "lt"

Liter

Ja

"ly3" ; "ly^3"

KubikklysÄr

Nei

"m3" ; "m^3"

Kubikkmeter

Ja

"mi3" ; "mi^3"

internasjonal kubikkmil

Nei

"Middy"(2)

Australsk middy (285 milliliter)

Nei

"MTON"

Measurement ton

Nei

"Nmi3" ; "Nmi^3"

Kubikk nautisk mil

Nei

"oz"

US flytande ounce

Nei

"Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3"

Cubic pica point

Nei

"pica3" ; "pica^3"

Kubikkpica

Nei

"pt" ; "us_pt"

US pint

Nei

"qt"

US quart

Nei

"Schooner"(2)

Australsk schooner (425 milliliter)

Nei

"Sixpack"(2)

Six pack (2 liters)

Nei

"tbs"

US skei

Nei

"tsp"

US teskei

Nei

"tspm"

Metrisk teskei

Nei

"uk_gal"

Britisk gallon

Nei

"uk_pt"

Britisk pint

Nei

"uk_qt"

Britisk quart

Nei

"yd3" ; "yd^3"

Kubikkyard

Nei


note

2 – Desse einingane er ikkje ein del av Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. Part 4: Omrekning av formlar (OpenFormula)-format for funksjonen KONVERTER. Dei er tekne med for Ă„ vera bakoverkompatibel.


Prefiks

Desimalprefiks

Prefiks

Multiplikator

Y (yotta)

1024

Z (zetta)

1021

E (exa)

1018

P (peta)

1015

T (tera)

1012

G (giga)

109

M (mega)

106

k (kilo)

103

h (hecto)

102

e (deca)

101

d (deci)

10-1

c (centi)

10-2

m (milli)

10-3

u (micro)

10-6

n (nano)

10-9

p (pico)

10-12

f (femto)

10-15

a (atto)

10-18

z (zepto)

10-21

y (yocto)

10-24


BinĂŠre prefiks

Prefiks

Multiplikator

Yi (yobi)

280

Zi (zebi)

270

Ei (exbi)

260

Pi (pebi)

250

Ti (tebi)

240

Gi (gibi)

230

Mi (mebi)

220

ki (kibi)

210


Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.OPENOFFICE.CONVERT

tip

Wiki-sidaKONVERTER (pÄ engelsk)


StĂžtt oss!