KJED.SAMAN

Kjedar saman ein eller fleire strengar

KJED.SAMAN er ei forbetring av KJEDA.SAMAN i og med at KJED.SAMAN også godtek område som argument, for eksempel B2:E5, K:K eller K:M.

Når område vert brukt, vert cellene kjeda saman rad for rad frå øvst til nedst.

Syntaks

KJED.SAMAN( Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 255]] )

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 255]] er strengar, referansar til celler eller til celleområde med strengar.

Eksempel

KJED.SAMAN("Hallo ",A1:C3) kjedar saman strengen «Hallo » med alle strengane i området A1:C3.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.CONCAT

Støtt oss!