FARGE

Returnerer ein talverdi som er rekna ut på grunnlag av dei tre fargane (raud, grøn og blå) og alfakanalen i RGBA-systemet. Resultatet er avhengig av kva fargesystem som er brukt i datamaskinen.

Syntaks

FARGE (Raud; Grøn; Blå[; Alfa])

Raud, Grøn og Blå – nødvendige argument. Verdien for raud-, grøn- og blåkomponenten i fargen. Verdien må vera mellom 0 og 255. Null betyr ingen fargekomponent og 255 betyr full fargekomponent.

Alfa – valfritt argument. Verdien for alfakanalen eller samansett alfa. Alfa er eit heiltal mellom 0 og 255. Verdien 0 betyr full gjennomsikt og verdien 255 full dekkevne (ingen gjennomsikt).

Eksempel

FARGE(255;255;255;1) returnerer 33554431

FARGE(0;0;255;0) returnerer 255

FARGE(0;0;255;255) returnerer 4278190335

FARGE(0;0;400;0) returnerer Feil:502 (ugyldig argument) fordi verdien av blå er større enn 255.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.4.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Støtt oss!