ASC

Konverterer dobbelt-byte (fullbreidde) teikn til enkelt-byte (halvbreidde) ASCII- og katakana-teikn.

note

Syntaks

ASC(Tekst)

Tekst: tekststrengen som inneheld teikn som skal konverterast.

note

Når du brukar funksjonen ASC på ein streng som er sett saman av enkelt-byte-teikn vert det ingen endringar i inndata-strengen.


Eksempel

=ASC("LibreOffice") returnerer strengen «LibreOffice». Det vart ikkje gjort endringar fordi alle teikna er enkelt-byte-teikn.

=ASC("ライト") returnerer strengen «ライト», som er sett saman av enkelt-byte-teikn.

Støtt oss!