ARABISK

Returnerer talverdien, som tekst, som svarar til eit romartal.

note

Det største romartalet som kan konverterast er MMMCMXCIX (eller ein av dei forenkla versjonane) som svarar til 3999.


Syntaks

ARABISK(Tekst)

Tekst: teksten som representerer eit romartal.

Eksempel

=ARABISK("MXIV") returnerer talverdien 1014.

=ARABISK("MMII") returnerer talverdien 2002.

=ARABISK("") returnerer 0.

Støtt oss!