Syntaks

Eksempel

Returnerer

Ja

Nei

note

Eit komplekst tal er eit strenguttrykk på forma «a + bi» eller «a + bj» der a og b er tal.


note

Viss komplekst tal er eit reelt tal (b=0), kan det vera anten eit strenguttrykk eller ein talverdi.


warning

Funksjonen returnerer alltid ein streng med eit komplekst tal.


warning

Dersom resultatet er eit komplekst tal der ein av delane (a eller b) er lik null, vert den delen ikkje vist.


Den imaginære delen er lik null, så denne vert ikkje vist i resultatet

Resultatet vert vist i strengformat med teikna «i» eller «j» som ei imaginær eining.

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 255]]

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 255]] er strengar, referansar til celler eller til celleområde med strengar.

Heiltal1[; Heiltal2][; …;[Heiltal255]]

Heiltal 1; Heiltal 2; … ;Heiltal 255 er heiltal, referanse til celler eller celleområde med heiltal.

tal 1[; tal 2[; … ;[tal 254]]]

tal 1; tal 2; … ; tal 254 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]]

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

Logisk 1[; Logisk 2[; … ;[Logisk 255]}]

Logisk [; Logisk 2; … ;Logisk 255] er boolske verdiar, referansar til celler eller celleområde med logiske verdiar.

kompleks 1[; kompleks 2[; … ;[kompleks 255]]]

kompleks 1; kompleks 2; … ;kompleks 255 er komplekse tal eller referansar til celler eller celleområde som inneheld komplekse tal. Komplekse tal vert skrivne inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Referanse 1[; Referanse 2[; … ;[Referanse 255]]]

Referanse 1; Referanse 2; … ;Referanse 255 er referansar til celler.

Denne funksjonen vert alltid rekna ut på nytt når rekna ut på nytt vert utført.

Støtt oss!