warning

Microsoft Excel går feilaktig ut frå at året1900 er skotår og reknar den ikkje-eksisterande datoen 29.02.1900 som ein gyldig dato. Datoar før 01.03.1900 er difor ulike i Excel og Calc.


Syntaks

Eksempel

Returnerer

Ja

Nei

note

Eit komplekst tal er eit strenguttrykk på forma «a + bi» eller «a + bj» der a og b er tal.


note

Viss komplekst tal er eit reelt tal (b=0), kan det vera anten eit strenguttrykk eller ein talverdi.


warning

Funksjonen returnerer alltid ein streng med eit komplekst tal.


warning

Dersom resultatet er eit komplekst tal der ein av delane (a eller b) er lik null, vert den delen ikkje vist.


Den imaginære delen er lik null, så denne vert ikkje vist i resultatet

Resultatet vert vist i strengformat med teikna «i» eller «j» som ei imaginær eining.

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 255]]

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 255]] er strengar, referansar til celler eller til celleområde med strengar.

Heiltal1[; Heiltal2][; …;[Heiltal255]]

Heiltal 1; Heiltal 2; … ;Heiltal 255 er heiltal, referanse til celler eller celleområde med heiltal.

tal 1[; tal 2[; … ;[tal 254]]]

tal 1; tal 2; … ; tal 254 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]]

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

Logisk 1[; Logisk 2[; … ;[Logisk 255]}]

Logisk [; Logisk 2; … ;Logisk 255] er boolske verdiar, referansar til celler eller celleområde med logiske verdiar.

kompleks 1[; kompleks 2[; … ;[kompleks 255]]]

kompleks 1; kompleks 2; … ;kompleks 255 er komplekse tal eller referansar til celler eller celleområde som inneheld komplekse tal. Komplekse tal vert skrivne inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Referanse 1[; Referanse 2[; … ;[Referanse 255]]]

Referanse 1; Referanse 2; … ;Referanse 255 er referansar til celler.

Denne funksjonen vert alltid rekna ut på nytt når arket vert rekna ut på nytt.

Støtt oss!