formel til verdi

Byter ut formelen med den utrekna verdien. Formelen går tapt.

For å bruka denne funksjonen …

Merk ei formelcelle eller eit formelcelleområde og vel Data → Rekn ut → Formel til verdi


Bruk denne kommandoen for å konvertera formelceller til dataceller. Det konverterte celleinnhaldet vert statisk og vert ikkje rekna ut på nytt.

Støtt oss!