Bilete

Opnar ein undermey slik at du kan endra eigenskapane til det valde objektet.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Definera tekstattributt

Set sideutforming og forankringseigenskapane for tekst i det markerte teikne- eller tekstobjektet.

Punkt

Slår Rediger punkt for ei innsett friformslinje av og på.

Støtt oss!