Eksempel

Studer denne tabellen

A

B

C

1

Produktnamn

Sal

Inntekt

2

blyant

20

65

3

penn

35

85

4

notisblokk

20

190

5

bok

17

180

6

penal

ikkje

ikkje


warning

Alle eksempla nedanfor inneheld rad nummer 6, men denne vert ignorert sidan ho inneheld tekst.


Funksjonsområde; Område1; Kriterium1[; Område2; Kriterium2[; … ;[Område127; Kriterium127]]

note

Den logiske relasjonen mellom kriteria kan definerast som logisk OG (konjunksjon). Med andre ord, viss alle gjevne kriteria vert oppfylde, vert verdien frå den tilsvarande cella i det gjevne Funksjons_område tekne med i utrekningane.


Funksjonsområde og Område1, Område2 … må vera av same storleik. Elles returnerer funksjonen feil:502 - ugyldig argument.

Omr√•de1 ‚Äď n√łdvendig argument. Det er eit celleomr√•de, eit namn p√• eit namngjeve omr√•de eller ein etikett for ein kolonne eller ei rad, som det tilsvarande kriteriet skal brukast til.

Kriterium: Et kriterium er ei enkelt cellereferanse, tal eller tekst. Det vert brukt i samanlikningar med celleinnhald.

Ein referanse til ei tom celle vert tolka som talverdien 0.

Eit samsvarande uttrykk kan vera:

Omr√•de2 ‚Äď Valfri. Omr√•de2 og alle dei f√łlgjande tyder det same som Omr√•de1.

Kriterium2 ‚Äď Valfritt. Kriterium2 og alle etterf√łlgjande kriteria betyr det same som Kriterium1.

Funksjonen kan ha opp til 255 argument. Dette betyr at du kan ha 127 kriterieområde og kriteria for desse.

Viss ei celle inneheld SANN vert dette handtert som 1, medan USANN vert handtert som 0 (null).

St√łtt oss!