Fleire innstillingar for datalinje

Skriv inn verdiar

Minimum:

Set minimumsverdien som datalinja ikkje byrjar å fyllast for.

Maksimum:

Set maksimumsverdien som datalinja skal fyllast fullstendig for.

Innstillingane for minimums- og maksimumsverdiane er:

Linjefargar

Positiv:

Set farge for positive verdiar. Standard er blå.

Negativ:

Set farge for negative verdiar. Standard er raud.

Fyll:

Vel mellom farge og fargeovergang som fyll.

Akse

Plassering av den loddrette aksen:

Set plasseringa av den loddrette aksen i cella

Fargen for den loddrette aksen:

Vel fargen for den loddrette aksen.

Søylelengder

Minste søylelengd (%):

Set den minste søylelengda i prosent i høve til cellelengda.

Største søylelengd (%):

Set den største søylelengda i prosent i høve til cellelengda.

Vis berre søyle

Berre datalinja er synleg. Verdiane er gøymde.

Støtt oss!