Rekn ut

Kommandoar for å rekna ut formelceller.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Rekn ut


Rekna ut på nytt

Reknar ut formelcellene på nytt.

Hard omrekning

Reknar ut alle formlar i dokumentet på nytt, inkludert tilleggsfunksjonar og ikkje-flyktige funksjonar.

formel til verdi

Byter ut formelen med den utrekna verdien. Formelen går tapt.

Automatisk utrekning

Oppdaterer automatisk alle utrekningar av formlar i dokumentet.

Støtt oss!