Innskrivingshjelp

Skriv inn meldinga som skal visast når celleområdet er merkt på arket.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Data → Validitet → Innskrivingshjelp.


Vis innskrivingshjelp når cella er merkt

Vis meldinga du har skrive inn i Innhald-boksen når eit celleområde vert merkt på arket.

Åtvaringsikon

Viss du skriv inn tekst i Innhald-feltet for dette dialogvindauget og så fjernar avkryssinga for dette feltet, vil du missa teksten.


Innhald

Tittel

Skriv inn tittelen som skal visast når celleområdet er merkt på arket.

Innskrivingshjelp

Skriv inn meldinga som skal visast når celleområdet er merkt.

Støtt oss!