Oppdater området

Oppdaterer eit dataområde som er sett inn frå ein ekstern database. Dataa i arket vert oppdaterte slik at dei svarar til dataa i den eksterne databasen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Oppdater området.


Støtt oss!