Innstillingar

Viser eller gøymer tilleggsvala for filtrering.

Innstillingar

Skil mellom store og små bokstavar

Skil mellom store og små bokstavar.

Regulært uttrykk

Let deg bruka regulære uttrykk i filterdefinisjonen.

Dersom det er kryssa av for å bruka Regulært uttrykk, kan du bruka likskapsteiknet (=) og ulikskapsteiknet (<>) i samanlikningar. Du kan også bruka desse funksjonane: DTAL.PÅA, DHENT, SAMANLIKNA, TEL.VISS, SUMMER.VISS, SLÅ.OPP, FINN.RAD og FINN.KOLONNE.

Inga duplisering

Utelet duplikatrader i lista over filtrerte data.

Dataområde

Viser namnet til det filtrerte dataområdet i tabellen.

Støtt oss!