Vel datakjelde

Marker databasen og tabellen eller førespurnaden som inneheld dataa du vil bruka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Pivottabell. Vel så Datakjelde registrert i LibreOffice i vindauget Vel kjelde.


Merking

Du kan berre velja databasar som er registrerte i LibreOffice. For å registrera ei datakjelde, vel du → LibreOffice Base → Databasar.

Database

Vel databasen som inneheld den datakjelda du vil bruka.

Datakjelde

Vel kva for datakjelde du vil bruka.

Type

Klikk på kjeldetypen for den markerte datakjelda. Du kan velja frå fire kjeldetypar: «Tabell», «Spørjing», «SQL» og «SQL (lokal)».

Støtt oss!