Vis detaljar (pivottabell)

Set inn eit «detaljark» med meir informasjon om den gjeldande pivottabellen. Du kan også dobbeltklikka på ei pivottabellcelle for å setja inn arket med detaljane. Det nye arket viser ei delmengd av rader frå den opphavlege datakjelda. Desse radene viser opphavet til dataa som vert viste i den gjeldande cella.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Grupper og disponer → Vis detaljar (for nokre pivottabellar).


Merknadsikon

Gøymde element vert ikkje evaluerte, men radene med dei gøymde argumenta vert rekna med. «Vis detaljar» er berre tilgjengelege for pivottabellar som er baserte på celleområde eller data frå ein database.


Støtt oss!